CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG

1. Tiến độ thanh toán chuẩn (Áp dụng từ tháng 05/2015)

tien-do-thanh-toan-thegoldview

(*) Tại thời điểm bàn giao nhà, Khách hàng sẽ phải thanh toán 02% phí bảo trì

2. Chính sách vay ưu đãi

Khách hàng lựa chọn 1 trong hai chương trình vay ưu đãi của MSB như sau:

Lựa chọn 1: lãi suất vay 4,99% trong 12 tháng đầu tiên

Lựa chọn 2: lãi suất vay 7,99% trong năm đầu tiên; 8,99% trong năm thứ 2