SƠ ĐỒ MẶT BẰNG BLOCK B

MẶT BẰNG TỔNG THỂ BLOCK B

 

MẶT BẰNG THIẾT KẾ CĂN HỘ BLOCK B

Tháp B-01 Tháp B-02 (da thay doi) Tháp B-03 (da thay doi) Tháp B-04 (da thay doi) Tháp B-05 (da thay doi)